Gramatyka

Niektórzy mówią, że francuska gramatyka to wyjątek na wyjątku.
Jednak przy uważnym spotkaniu z zasadami, okaże się, że jest uporządkowana, a wiele „wyjątków” to tak naprawdę realizacja reguł wymowy.

uczenie się z zeszytem przy komputerze
futur proche
Francuska Literka

Futur Proche

Futur proche, czyli czas przyszły bliski. Czy to jest najprostszy czas w języku francuskim? Tworzenie i użycie czasu futur proche.

Czytaj więcej »