Gramatyka

Niektórzy mówią, że francuska gramatyka to wyjątek na wyjątku.
Jednak przy uważnym spotkaniu z zasadami, okaże się, że jest uporządkowana, a wiele „wyjątków” to tak naprawdę realizacja reguł wymowy.

uczenie się z zeszytem przy komputerze