Francuski od podstaw – ALLER 🇫🇷 (iść, jechać, płynąć…) | #22

Zapraszam na jedną z podstawowych lekcji – lekcję o czasowniku ALLER.

ALLER

Je vais                        Nous allons
Tu vas                        Vous allez
Il / elle / on va           Ils / elles vont

PRZYKŁADY
Je vais au cinéma.
Je vais en France.
Nous allons à Paris ce weekend.
Il va en Allemagne.
Tu vas chez tes parents ?
Ils vont chez ma mère.

ĆWICZENIE
Je vais chez / à mes amis.
Tu vas à / au Paris.
Nous allons en / au France.
Ils allent / vont avec nous.
Vous va / allez au cinéma ?

10 dni z francuskim od zera:
kurs wprowadzający do języka

1. Podstawowe zwroty i zasady wymowy

2. ÊTRE i AVOIR, zasady wymowy

3. Rodzajniki

4. Pytania

5. Zaimki dzierżawcze, rodzina, zwrot c’est oraz ce sont

6. Czasownik ALLER

7. Czasowniki kończące się na -ER i zainteresowania

8. Przeczenie

9. Samopoczucie, czasowniki zwrotne, odmiana przymiotników

10. Samopoczucie, czasowniki zwrotne, odmiana przymiotników

wizualizacja kart ćwiczeń
  • 10 lekcji wideo (1 dzień = 1 lekcja) - w sumie około 70 minut materiału

  • karty ćwiczeń (1 dzień = 1 karta ćwiczeń) - w sumie 19 stron

  • ścieżki audio w formacie mp3 (treść nagrań: lekcje wideo)

  • szablon do rozpisania realnego planu nauki

  • szablony fiszek do własnego stworzenia

Dodaj komentarz