Francuski od podstaw – ÊTRE i AVOIR (być i mieć)

Zapraszam na jedną z podstawowych lekcji – lekcję o dwóch najważniejszych czasownikach: ÊTRE i AVOIR (być i mieć).

Être

Je suis                        Nous sommes
Tu es                          Vous êtes
Il / elle / on est          Ils / elles sont

PRZYKŁADY
Je suis Polonaise.
Elle est jolie.
Nous sommes fatigués.
Vous êtes contents. Vous êtes contents ?
Ils sont en retard.

ÊTRE + profession (zawód) 
Moi, je suis professeur de français.

ÊTRE EN RETARD : Je suis en retard.
ÊTRE EN RÉUNION : Je suis en réunion.

Avoir

J’ai                        Nous avons
Tu as                    Vous avez
Il / elle / on a        Ils / elles ont

PRZYKŁADY
J’ai un chat. 
Il a une voiture.
Nous avons un chien.

AVOIR FAIM : J’ai faim. 😋
AVOIR SOIF : J’ai soif. 🥵
AVOIR PEUR : J’ai peur. 😱
AVOIR BESOIN DE : J’ai besoin d’un café. J’ai besoin de toi.
AVOIR ENVIE DE : J’ai envie d’aller au cinéma.
AVOIR XX ANS : J’ai 26 ans.

10 dni z francuskim od zera:
kurs wprowadzający do języka

1. Podstawowe zwroty i zasady wymowy

2. ÊTRE i AVOIR, zasady wymowy

3. Rodzajniki

4. Pytania

5. Zaimki dzierżawcze, rodzina, zwrot c’est oraz ce sont

6. Czasownik ALLER

7. Czasowniki kończące się na -ER i zainteresowania

8. Przeczenie

9. Samopoczucie, czasowniki zwrotne, odmiana przymiotników

10. Samopoczucie, czasowniki zwrotne, odmiana przymiotników

wizualizacja kart ćwiczeń
  • 10 lekcji wideo (1 dzień = 1 lekcja) - w sumie około 70 minut materiału

  • karty ćwiczeń (1 dzień = 1 karta ćwiczeń) - w sumie 19 stron

  • ścieżki audio w formacie mp3 (treść nagrań: lekcje wideo)

  • szablon do rozpisania realnego planu nauki

  • szablony fiszek do własnego stworzenia

Dodaj komentarz